Systeemtherapie

In systeemtherapie willen we vastzittende patronen in de omgang met elkaar doorbreken door de betekenis die aan elkaars gedrag wordt gegeven te onderzoeken en de onderlinge verschillen beter te leren herkennen en begrijpen. Als systeemtherapeut ben ik erop gericht om de krachten van jullie systeem weer zichtbaar te maken.

In systeemtherapie gaat het niet om één persoon, maar om wat zich afspeelt tussen personen. Zoals beschreven is er in elk menselijk contact sprake van beïnvloeding, direct of indirect, bewust of onbewust. Die wisselwerking roept gevoelens, emoties en gedrag op. In systeemtherapie onderzoeken we welke patronen en regels er binnen een gezin gelden. We ontdekken de bewuste en onbewuste invloed die jullie op elkaar hebben en onderzoeken hoe de ingesleten negatieve patronen te doorbreken zijn. 

Systeemtherapie geeft inzicht in (terugkerende) problemen en de invloed daarvan op de onderlinge relaties. In de therapie worden de betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben (gehad). Deze vorm van therapie is erop gericht om de positieve krachten van het systeem weer meer beschikbaar te maken, we gaan niet op zoek naar oorzaken, fouten of schuldigen.

via flore

Hoe het werkt

We gaan aan de slag om de interactiepatronen en bijbehorende dynamiek binnen het systeem in kaart te brengen, zodat we ieders onderliggende behoefte kunnen ontdekken. Vanuit daar werken we naar onderling begrip en erkenning, zodat er beweging komt in de vastgelopen patronen en er ruimte ontstaat voor verandering. In de gesprekken is er ruimte om moeilijke gedachten en emoties op een veilige manier uit te drukken en te onderzoeken, elkaars ervaringen en standpunten te leren begrijpen, elkaars behoeften te erkennen, voort te bouwen op de sterke punten van het gezin en samen te werken om veranderingen in de relaties en het leven aan te brengen.

Ohana means family

Family means nobody gets left behind

Voor wie?

Systeemtherapie is breed inzetbaar, dus neem gerust contact op om jullie vraag met mij te bespreken. Systeemtherapie is onder andere passend bij:

  • Communicatieproblemen tussen gezinsleden of conflicten tussen ouders en kinderen. Voor conflicten tussen ouders, zie relatietherapie.
  • Als veranderingen voor wrijving zorgen, bijvoorbeeld als er sprake is van life events, trauma of andere impactvolle gebeurtenissen waar gezinsleden op een andere manier mee omgaan.
  • Het zoeken naar een gezonde balans tussen verbinding en autonomie tussen ouders en (jong)volwassen kinderen.
  • De transitie van één naar twee gezinnen bij scheiding of van twee naar één gezin bij samengestelde gezinnen.
  • Volwassen kinderen die in hun ontwikkeling op zaken stuiten die nog onvoldoende plek hebben binnen het gezinssysteem of in de relatie met ouders. Ben je er nog niet helemaal uit waar jouw moeite zit? Kijk dan eens bij individuele therapie.

Samen op weg

de therapeut

Ariandra

Ik ben nuchter en directief, maar altijd met compassie en een vleugje humor. Ik hou van aanpakken, ben gericht op verandering en wil samen met jou onderzoeken waar jij van gaat bloeien. Ik ga er in eerste instantie vanuit dat de pakketten die ik aanbied je daadwerkelijk verder brengen. Bij nieuwe vragen of inzichten kunnen we jouw traject uitbreiden met losse sessies. Zo weet je altijd van tevoren waar je aan toe bent, houd ik zelf ook van.